Värm ditt hus miljövänligt med Värmepellets från ÖTAB

 Tillverkning
 Vi tillverkar våran värmepellets av kutterspån och klyvspån
 som är en restprodukt från våran hyvling.
 Spånet rivs ner i små bitar om ca 2 mm som sedan 
 pressas till värmepellets.

 Pellets Fakta
 Diameter 8mm
 volym vikt 1m3 = 650kg Värmepellets 
 Askhalt mindre än 0,5%
 Energi ca 4,8 kWh per kilo 
 Torrhalt ca 91%
 Grupp 1 enligt svensk standard
 Återförsäljare av ÖTAB pellets

 

 

   

    Startsida        Förädling        Pellets        Kontakt

 

 

Ölmstad
Träförädling AB